Adductor Medical AB Logo

Ortopedteknik

Sportskadekliniken har tillverkat individuellt anpassade inlägg/fotbäddar i egen regi sedan 1984, då tillverkades inläggen/fotbäddarna på traditionellt vis med gipsavgjutning.

2004 övergick vi till en ny och än idag världsledande teknik inom området, datastyrd process med 3D scanning, CAD modellering samt NC fräsning av inlägg/fotbäddar för maximal precision både när det gäller korrigering, avlastning och repeterbarhet vid beställning av extra par inlägg/fotbäddar.

Alla inlägg/fotbäddar är alltid ortopediskt individuellt utformade efter höger respektive vänster fot. All tillverkning sker i vår egen toppmoderna verkstad, utan annan inblandning för att säkerställa hela processen från undersökning till färdig produkt.

Vår målsättning är att även i framtiden ligga i framkant när det gäller teknik, kompetens och nöjd kund.

Exempel på inlägg/fotbäddar för:

Individuell scanning av höger och vänster fot med 3D scanner.

Individuell modellering med avseende på korrigering och avlastning. Höger och vänster fot är alltid individuellt utformade för bästa resultat.

NC-fräsning av inlägg/fotbäddar sker med millimeterprecision.

Efter utvärdering av tillverkningsmetoderna, traditionell gipsavgjutning och vår metod 3D CAD/CAM datateknik, så är slutsatsen att precision och möjligheter att utföra korrigeringar och avlastningar blivit avsevärt mycket bättre med minimal efterjustering som följd.

Läs om våra böcker
Idrotts- och arbetsskador

Läs mer ...

Har du inlägg och
vill beställa extra par?

Läs mer ...